Zabiegi

Zabiegi

REKSVET

 Gdańska 31 Kraków 31-411
 +48 12 417 12 23

GODZINY OTWARCIA

od poniedziałku do piątku od 10.00-19.00
sobota od 10.00-12.00
a

LEKARZE

Lek. Wet. Paweł Krok 
Lek. Wet. Adam Opalski 
Lek. Wet. Maciej Janusiewicz

Przed przystąpieniem do zabiegów wykonujemy:

  • badanie kliniczne
  • badanie krwi
  • badanie kardiologiczne

Znieczulenie stosowane przez nas to:

  • narkoza wziewna
  • znieczulenie infuzyjne odwracalne
  • znieczulenie infuzyjne tradycyjne

Dowiedz się więcej

Cały proces znieczulenia kontrolujemy przy użyciu monitora pacjenta (EKG, pulsoksymetr, kapnograf, pomiar ciśnienia)
Wykonujemy zabiegi w obrębie:

  • jamy brzusznej
  • głowy
  • układu powłokowego
  • zabiegi onkologiczne

Po zabiegach pacjenci są pod troskliwą opieką personelu lecznicy.
Dysponujemy również specjalistycznymi klatkami z możliwością ogrzewania i tlenoterapii.

Tlenoterapia

Tlenoterapia jest to metoda terapeutyczna polegająca na dostarczeniu organizmowi tlenu w wysokich stężeniach. Tlenoterapię wykorzystuje się najczęściej w stanach niedotlenienia będących wynikiem chorób układu oddechowego i krążenia. Najczęstszym wskazaniem są stany nagłe z upośledzeniem krążenia oraz obrzęk płuc różnego pochodzenia.

Tkanki są bardzo wrażliwe na niedotlenienie. Szczególnie dotyczy to komórek nerwowych.

Organizm, który pozostaje bez dostępu tlenu przez 5 minut podlega nieodwracalnym zmianom. Tlen podajemy zwierzęciu poprzez kaniulę donosową, maskę tlenową, bezpośrednio do rurki intubacyjnej, a u zwierząt nadpobudliwych w tzw. namiocie tlenowym.

Z tlenoterapii mogą również korzystać zwierzęta chore przewlekle w podczas zaostrzenia choroby (ze zmniejszoną wydolnością oddechową) np. przy astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (COPD), zastoinowej niewydolności serca czy w kardiomiopatiach.

Namioty tlenowe są również wykorzystywane podczas wybudzania niekórych zwierząt z narkozy po zabiegach

Jak przygotować zwierzę do operacji?

Kliknij tutaj, i przeczytaj więcej

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym warto wykonać niezbędne badania takie jak: analiza morfologiczna i biochemiczna krwi, pozwalająca określić funkcjonowanie wątroby i nerek; badanie EKG i badanie Rtg klatki piersiowej.

Do bezpośrednich czynności przygotowujących zwierzę do operacji należy także głodówka, która przy większości zabiegów musi wynosić 12 godzin. Potrzebna jest ona by nie doprowadzić do dodatkowych komplikacji, jak min odruchy wymiotne, zaleganie mas kałowych po zabiegu, jako efekt upośledzenia perystaltyki.

Głodówka w przypadku zabiegów dotyczących przewodu pokarmowego wynosi nawet od 24 do 36 godzin.

W ten sposób przygotowany pacjent jest doprowadzany do lecznicy, gdzie poddany zostaje badaniu klinicznemu i odpowiednim czynnościom przygotowawczym. Pamiętać należy, że nie sposób „wpaść na salę operacyjną z biegu”, okres przygotowawczy pozwala na adaptację zwierzęcia do otaczających go warunków i uspokojenie z dala od często zdenerwowanego właściciela.

Po przygotowaniach wstępnych lekarz chirurg przystępuje do wyboru znieczulenia ogólnego. Rodzaj znieczulenia (narkozy) każdorazowo dobiera lekarz, kierując się m.in.: stanem pacjenta, wiekiem, rodzajem ewentualnych urazów, typem zabiegu.

Po przeprowadzonej operacji, kilka do kilkunastu godzin organizm zwierzęcia nie pracuje w sposób fizjologiczny. Zwierzę zwykle wykazuje nadmierną wrażliwość na światło i hałas. Zadbać trzeba także o to, by miało zapewnione odpowiednią temperaturę, gdyż po zabiegu ulega ona zwykle obniżeniu. Legowisko powinno zapewniać odpowiednią temperaturę, ciszę i spokój. Nie należy układać zwierząt np. Na fotelach lub kanapach, by nie zrobiło sobie krzywdy przy próbie schodzenia.

Ważną rzeczą jest też to, aby po zabiegu, do 12 h nie podawać zwierzęciu jedzenia, zapewnić tylko miseczkę z wodą. Karmienie i rodzaj karmy uzależnione są od zaleceń pooperacyjnych, wydanych przez prowadzącego lekarza.