Komórki macierzyste

Skontaktuj się z nami

REKSVET

Gdańska 31 Kraków 31-411
+48 12 417 12 23

GODZINY OTWARCIA

od poniedziałku do piątku od 9-19
sobota od 9-13
niedziela 0d 10-12

LEKARZE

Lek. Wet. Paweł Krok 501 789 106
Lek. Wet. Adam Opalski 606 927 181
Lek. Wet. Maria Sulińska
Lek. Wet. Maciej Janusiewicz

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste posiadają zdolność do bardzo dużej liczby podziałów oraz różnicowania się do innych typów komórek. Przyjmując kryterium funkcjonalności i zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej wykorzystujemy mezenchymalne komórki macierzyste izolowane ze sznura pępowinowego i z tkanki tłuszczowej. Znajdują one zastosowanie głównie w ortopedii ( leczenie dysplazji ), jak również w leczeniu schorzeń narządów miąższowych ( wątroba i nerki ). Zainteresowanie medycyny mezenchymalnymi komórkami macierzystymi jest bardzo wysokie, ponieważ są one łatwo dostępne ( tkanka tłuszczowa), lub są traktowane jako odpad medyczny (sznur pępowinowy).

Terapia stosowana w Przychodni Weterynaryjnej REKSVET opiera się na użyciu allogenicznych komórek macierzystych, czyli od innego dawcy. Źródłem tych komórek jest tkanka tłuszczowa pozyskana z więzadła macicy przy okazji wykonywania zabiegu rutynowej sterylizacji młodych, zdrowych suk. Efekt terapeutyczny jest taki sam, a często lepszy, gdyż stosujemy „młode” – komórki macierzyste o dużym potencjale u psów starszych. Terapia ta jest całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna ponieważ nie naraża pacjenta na znieczulenie ogólne (narkozę) i laparotomię w celu uzyskania własnej tkanki tłuszczowej. Komórki podawane zwierzętom w naszej przychodni są zamawiane z wyspecjalizowanego laboratorium, gdzie najpierw są badane pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a następnie przygotowywane zgodnie z wymaganiami konkretnego pacjenta.
Komórki macierzyste podajemy w iniekcjach do stawowych oraz dożylnie.
Droga podania każdorazowo uzgadniana lekarz prowadzący